Yeni Uzmanlarımız Dr. Recep DİLER, Dr. Ferişte SAKAR ,Dr. Derya UYANIKOĞLU ve Dr. Bora SÖNMEZ Aile Hekimliği Kliniğimizden
25 Ağustos 2023


   Aile Hekimliği (SAHU) Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Recep DİLER, 25 Ağustos 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Dr. Recep DİLER’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak; SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBU İstanbul Haydarpaşa SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ, Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği Prof. Dr. Alis ÖZÇAKIR, SBÜ Bursa Şehir SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Salih METİN, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Metin GÜÇLÜ  yer aldılar.

   Tez konusu “Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi INR Polikliniğine Başvuran ve Warfarin Kullanan Hastaların Sağlık Okuryazarlığı ile Tedaviye Uyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” olan Dr. Recep DİLER, Hastanemizde Uzmanlığını alan 376. Asistanımız oldu.

   Aile Hekimliği Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ferişte SAKAR, 25 Ağustos 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Dr. Ferişte SAKAR’ ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak; SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBU İstanbul Haydarpaşa SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ, Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği Prof. Dr. Alis ÖZÇAKIR, SBÜ Bursa Şehir SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Salih METİN, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Metin GÜÇLÜ  yer aldılar.

   Tez konusu “Dispeptik Yakınma ile Başvuran ve Kendilerine Gastroskopi Önerilen Hastalarda Yutma Anksiyetesinin Uygulamaya Etkisi” olan Dr. Ferişte SAKAR Hastanemizde Uzmanlığını alan 377. Asistanımız oldu.

   Aile Hekimliği Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Derya UYANIKOĞLU, 25 Ağustos 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Dr. Derya UYANIKOĞLU’nun uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak; SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBU İstanbul Haydarpaşa SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ, Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği Prof. Dr. Alis ÖZÇAKIR, SBÜ Bursa Şehir SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Salih METİN, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Metin GÜÇLÜ  yer aldılar.

   Tez konusu “Kumar Bağımlılarında Anne Babalık ve Aile Uyumunun Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkisi”  olan Dr. Derya UYANIKOĞLU Hastanemizde Uzmanlığını alan 374. Asistanımız oldu. 

   Aile Hekimliği (SAHU) Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Bora SÖNMEZ, 25 Ağustos 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Dr. Bora SÖNMEZ’ in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak; SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBU İstanbul Haydarpaşa SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ, Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği Prof. Dr. Alis ÖZÇAKIR, SBÜ Bursa Şehir SUAM Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Salih METİN, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Metin GÜÇLÜ  yer aldılar.
   
   Tez konusu “Kişilerin Besin Türlerini Tüketim Sıklığı ile Covid-19 Hastalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” olan Dr. Bora SÖNMEZ Hastanemizde Uzmanlığını alan 375. Asistanımız oldu.

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 8391a372-e23a-4ca6-92c2-2651505dde10.jpeg
  • a89a2463-5d75-4661-b4ae-52d31df21aed.jpeg
  • 85be20ae-8750-40f4-ab92-0ae043a96b2c.jpeg
  • a41a0a45-7efe-4fa9-a395-bc248d7a4006.jpeg
  • e5db9094-f713-4723-a18e-7e3826036133.jpeg
  • e767bf4d-fd69-4f1e-b240-924a65d5adb7.jpeg