Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Klinik Hakkında

  Genel Bilgiler

  Anestezi, hissizlik, duyusuzluk Reanimasyon ise yeniden canlandırma anlamına gelir.

 

  Modern anesteziye geçiş bedensel acıların dindirilmeye çalışılması ile başlar. Acıların dindirilmesi için sihir, büyü ve çeşitli bitkilerden faydalanılmaya çalışılmıştır. 1540’ ta Valerius Cordus tarafından eter’in keşfedilmesi 1628’de kan dolaşımının ortaya konması, 1853 ‘te Charles Gabriel Pravaz tarafından cam enjektörün kullanılmaya başlaması gibi bir çok önemli keşifler yapılmıştır. Nihayet tarihte ilk defa 16 Ekim 1846 William Morton eter anestezisini uygulamıştır.Bu sebeple 16 Ekim “Etherday” yani “Eter günü” olarak tarihteki yerini almıştır.

 

  Ülkemizde kloroformun 1848’de İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de , eterin ise 1898’de Gülhane’de ilk defa kullanıldığı ifade edilir. Ülkemizde ilk endotrakeal entübasyon Dr. Sadi SUN tarafından 1949’da gerçekleştirilmiştir.

 

27 Eylül 2022