Değerlerimiz
05 Ocak 2022

 • Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık,
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • Sürekli eğitim ve gelişim,
 • Bilimsel yaklaşım,
 • Hasta mahremiyeti,
 • İnsan ve insan haklarına saygı,
 • Dürüstlük,
 • Güvenilirlik,
 • Şeffaflık,
 • Sağlıklı çalışma yaşamı,
 • Ekip çalışması ve işbirliği,
 • Profesyonellik,
 • Etik ilkelere bağlılık,
 • Süreklilik ve erişilebilirlik
 • Yenilikçilik
 • Etkinlik, etkililik ve verimlilik,
 • Tarafsızlık,
 • Hakkaniyet,
 • Uygunluk,
 • Zamanlılık,
 • Liderlik bütünlük,
 • İmkanların verimli olarak kullanılması.