Göğüs Cerrahi

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Göğüs kafesinde bulunan doğumsal deformasyonlar, tümör oluşumları, solunum yollarında meydana gelen darlık ve tıkanmalar, tümörler ile akciğerler diyafram ve yemek borusuna ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi alanına giren hastalıklar, Göğüs Cerrahisi kliniklerinin teşhis ve tedavisindeki ilgi alanlarıdır.

 Tarihçemiz

Göğüs Cerrahisi birçok ileri cerrahi branşlarda olduğu gibi 20. yüzyılın ortalarına doğru gelişme göstermiş bir ihtisas alanıdır. Akciğerlerin ve toraksın yapısından kaynaklanan fizyomekanik zorlukların aşılması çok uzun bir zaman sürecinde olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın başlarında tüberkülozun çok önemli bir ölüm nedeni olması ve savaş cerrahisi göğüs cerrahisinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Göğüs Cerrahisinin M.Ö. 17 yüzyıla kadar uzanan bir tarihçesi mevcuttur. Cerrahi tedavi ile ilgili yazılı kaynaklar ise Hipokrat döneminde görülmektedir. Hipokrat döneminde ampiyem cerrahisi ile ilgili açık drenaj yöntemleri denenmiştir. Eski Yunan dünyasını takip eden Roma döneminde Celsus ve Galen akciğerle ilgili anatomik bilgiler vermişlerdir. Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiyetul Haniyye kitabı ilk resimli cerrahi kitabı olup kitabında ampiyem drenajının ayrıntıları, farenks ve özofagusa kaçan yabancı cisimlerin çıkartılması, kosta ve sternum kırıklarının tedavisi ve trakeostominin ayrıntılarıyla ilgili bölümler yer almıştır. Vesalius (1517-1564) insan kadavralarını diseksiyon ile inceleyip muhteşem bir anatomi atlası yazmış, Rene Laennec 1819’da steteskopu bularak özellikle akciğer kanseri, bronşektazi ve tüberküloz konularını yayınlamıştır. 1882 yıllarına kadar göğüs cerrahisinde farklı cerrahi teknikler denense de İtalyan Carlo Forlanini tarafından ilk defa suni pnömotoraks yöntemi keşfedilmiştir. Türkiye’de Ahmet Burhanettin Toker’in 1927’ de kaleme aldığı Akciğer Tederrununun Cerrahi tedavisi (Akciğer Tüberkülozunun Cerrahi Tedavisi) kitabında bu yöntemin kullanıldığına ilişkin kayıtlar mevcuttur. Ancak akciğer ile ilgili başarılı rezeksiyonlar yakın tarihimize dayanmaktadır. 1930 yıllında Rudolf Nissen tarafından ilk defa benign akciğer hastalığında pnömonektomi yapılmıştır. 1931 yılında Edward D. Churchill ilk defa akciğer kanserli olguda tek aşamalı (hiler ligasyon) pnömonektomiyi gerçekleştirmiş ve bu cerrahi yöntem ile akciğer kanserinde cerrahi küratif bir yöntem olabileceği fikrini ortaya atmıştır. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren gelişen endoskopik cerrahi (VATS) ile açık cerrahi yöntemlerden uzaklaşılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise gelişen cerrahi teknikler ve teknoloji ile göğüs cerrahisindeki başarı oranı artmıştır.
2002 yılında, SSK bünyesinde 2. Bölge hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanemiz, 2005 Yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür. 30 Aralık 2009 tarihinde tescili yapılarak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak öğrenci yetiştirme misyonunu üstlenmiştir. 2002 yılından beri, Op. Dr. Tarık Candan tek göğüs cerrahisi hekimi olarak hizmet verirken, 2011 yılında Op. Dr. Erkan Akar’ın atanmasıyla hekim sayısı ikiye çıkmıştır. Kliniğimiz, Göğüs cerrahisi açısından Bursa ve ilçelerinin büyük yükünü alan ve A grubu ameliyatların yapıldığı merkez haline gelmeye başlamıştır. Daha sonra Dr. Tarık Candan emekli olmuştur. Bursa’da, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler içinde Göğüs Cerrahisi dalında Doçentlik ünvanını alan ilk klinik olmuştur. 2018 yılında Dr. Erkan Akar Doçent, daha sonrada 2019 yılında Eğitim görevlisi ünvanını almıştır. Şu anda üç hekimle, hastanemizin 2. Katında 13 yataklı servisi ve Göğüs Cerrahi kliniğine ait haftanın iki günü kullanılan ameliyat odası vardır. Ameliyat ekibinde 3 hemşire ve bir adet yardımcı personelimiz bulunmaktadır. Kliniğimize ait bir adet poliklinik odası mevcuttur. Hastanemizde Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji ve Radyoloji kliniklerinin katılımlarıyla gerçekleşen konsey toplantıları ile ameliyat olacak hastaların kararları ve postoperatif takipleri yapılmaktadır. Amacımız, asistan eğitimiyle beraber kliniğimizi referans merkezi haline getirmektir

 

27 Eylül 2022