Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon; kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır. Özürlülük/engellik oluşturan sağlık durumu ile ilgili bozuklukları ve aktivite kısıtlanmasını azaltarak özellikle bireylerin fiziksel ve bilişsel işlevselliklerini ve sosyal katılımlarını artırmak için bireysel ve çevresel faktörleri modifiye etmektedir. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini düzenlemek, kişilerin fonksiyonel kapasitelerini ve günlük aktivite performanslarını üst düzeye çıkararak yaşam kalitelerini artırmak ve bu doğrultuda tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programıyla rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların gereksinimlerini karşılamak hedeflenmektedir. Rehabilitasyonda amaç, bireyin fonksiyonel kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının ana ilgi alanları; artritler, kas iskelet sistemi ağrıları (boyun ve bel ağrıları gibi), fibromiyalji sendromu, miyofasyal ağrı sendromu ve kronik ağrı sendromu gibi ağrılı durumlar, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarı, inme, multiple skleroz, post-polio sendromu, Guillain-Barré sendromu, motor nöron hastalıkları, Parkinson hastalığı, periferik sinir yaralanmaları gibi nörolojik bozukluklar, spor yaralanmaları, işe bağlı yaralanmalar, tendon yaralanmaları, ampütasyonlar, kırıklar gibi ortopedik problemler, kanser rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, osteoporoz ve romatizmal hastalıklardır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşında hastalıkların tedavileri için sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, lazer, masaj ve egzersizler gibi çeşitli fiziksel ajanlar kullanılır. Egzersiz programı, fizik tedavi uzmanı tarafından hastanın ihtiyacına ve fonksiyon bozukluklarına göre özel olarak planlanır. Planlanan egzersizleri fizyoterapist, hastaya öğretir ve kendi gözetiminde hastanın bu egzersizleri doğru şekilde yapmasını sağlar. Ülkemizde FTR uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Bilimsel konuları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan programlar dahilinde yapılan eğitimlerle hasta haklarına, etik değerlere, deontolojiye saygı gösteren, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile liderlik edebilen, öğrendiklerini insanlarımızın yararına sunabilen, bilgiye ulaşabilen, kullanan, paylaşan, yöneten ve değerlendiren, eleştirel düşünebilen bireyler olarak nitelikli uzman yetiştirmek ana hedefimizdir. Öğrencilerimize eğitimleri süresince kapsamlı, kaliteli, temel ve güncel bilgileri içeren, teorik, uygulamalı ve laboratuvar tekniklerini de kapsayan ayrıntılı eğitim müfredatını uygulayarak kanıta dayalı tıbbı kullanabilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmaktayız.


Tarihçemiz

İlk çağlarda Çin, Hindistan, Roma ve eski Yunan’da helioterapi, hidroterapi gibi tedaviler 18/19’uncu yüzyıllarda Benjamin Franklin, Galvani, D’Arsonval’ın buluşları ile statik elektrik, Galvani, Faradi akımları ve yüksek frekanslı alternatif akımlar şeklinde tedavi alanına girmiştir. Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan fizik tedavi, ülkemizde 1898’de askeri Tıbbıye-i Şahane’de Prof. Dr. Rieder’in elektroterapi ve masaj dersleri vermesiyle başlamıştır. Ülkemizde askeri hastaneler fizik tedavi eğitim ve uygulamasında öncü olmuşlardır. 1927’de Bursa Askeri Hastanesinde Prof. Dr. Nüzhet Şakir Dirisu, 1933’de Gülhane Askeri Hastanesinde Dr. Şemsettin’in öncülüğünde fizik tedavi dersleri ve uygulamaları başlamıştır. Fizik tedavinin ülkemizde gelişiminde askeri hastaneler (1898), sivil hastaneler (Tıp Fakülteleri) (1929), Sağlık Bakanlığı hastaneleri (1935) sırasını görmekteyiz.1929’da Tıbbıye-i Mülkiye’de o zamanlar müderris muavini (Doçent) ünvanı ile Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu ilk fizik tedavi derslerini vermeye başlamış ve 1945’te İstanbul Tıp Fakültesinde ilk Fizik Tedavi Kliniğini kurmuştur. Rehabilitasyon çalışmaları ülkemizde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Prof. Dr. Aziz Sevüktekin öncülüğünde başlamıştır (1953). Ülkemizde ilk dernek kuruluşu 1958’dedir ve 1960’da ilk rehabilitasyon paneli yapılmıştır. 1968’den başlayarak pek çok şehrimizde rehabilitasyon merkezleri açılmıştır. 1967’de başlayan Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongreleri günümüzde uluslararası katılımlı kongrelere dönüşmüş rehabilitasyon konusunda Türk bilim insanlarının yazdıkları kitaplar giderek artmıştır.
2002 yılında SSK bünyesinde hastalarımıza hizmet vermeye başlayan hastanemiz, 2005 yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile Devlet Hastanesi, 2009 tarihinden itibaren ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescillenmiştir. FTR kliniği 2011 yılında Doç. Dr. Canan Çelik’in klinik şefliğinde eğitim kliniği olmuştur. Ocak 2012’de ilk asistan eğitimine başlanmıştır. Hastanemiz 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmış ve sağlık uygulama araştırma merkezi olmuştur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi' kapsamında 30 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı kurulmuştur. Anabilim dalımızda halen 2 öğretim üyesi, 7 uzman, 10 FTR uzmanlık öğrencisi, 22 fizyoterapist ve 8 fizik tedavi teknikeri bulunmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde elektroterapi yöntemleri, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, serebral palsi rehabilitasyonu, el rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, nöromuskuler hastalıkların rehabilitasyonu, obezite rehabilitasyonu, hemofili rehabilitasyonu, botoks uygulamaları, spinal muskuler atrofi(SMA) değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu, romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu, ağrıya yönelik çeşitli enjeksiyon uygulamaları, izokinetik test ve egzersiz tedavisi yapılmaktadır

27 Eylül 2022