Ortopedi ve Travmatoloji

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

 Kas-iskelet sistemine ait doğumsal ve kazanılmış hastalıklar ile yaralanmalarının tedavisi Ortopedi ve Travmatoloji biliminin temel uğraşı alanıdır. Her yaş grubundan hastaya konservatif ve cerrahi yöntemler ile sağaltım uygulanır. Ayrıca kas-iskelet sisteminin daha iyi işlev görebilmesi için cihazlama (atel, ortez ve protez) uygulamaları da ilgi alanındadır. “L’Orthopedie” kelimesi latince kökenli olup “düzgün çocuk” anlamına gelmektedir. “Travmatoloji” ise yine latince “yaralanma” anlamında olup bilim dalının isimlendirmesinde Ortopedi ile birlikte kullanılmaktadır.

 Kliniğimizin amacı iyi iletişime sahip, meslek ahlakını gözeten, muayene, tetkikler ile doğru tanı koyabilen tıbbın tüm laboratuar ve görüntüleme yöntemlerini yerli yerinde kullanabilme becerisine sahip gerektiğinde multidisipliner çalışabilen uzman hekimler yetiştirmektir. Uzmanlık öğrencilerimize tıp eğitiminin uzmanlık eğitimi ile bitmediği aksine sürekli gelişerek yenilendiği bilincinin de verilmesi amaçlarımız arasındadır. Bu sayede uzmanlık sonrası mesleki gelişimin devam ettirilmesi ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının kalitelerinin artacağını düşünmekteyiz. Anabilim dalı olarak sunacağımız eğitim, klinik hizmet ve araştırma faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması ve son yeniliklerle uyumlu güncel bir şekilde sürdürülerek ulusal ve uluslararası akreditasyon sertifikası alması dileğimizdir.

 Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi ile iç içe geçmiş “anatomi”, “fizyoloji”, “patoloji”, “mikrobiyoloji”, “biyokimya” gibi temel bilimlerin yanında “biyomekanik” ve “biyomateryaller” Ortopedi ve Travmatoloji biliminin ana uğraşı alanlarından olup sanayideki gelişmelere paralel olarak tedavi planlarında da ilerlemeler olmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitimi, kas iskelet sisteminde üst ve alt ekstremiteler, omurga ve pelvis, intervertebral disk ve çevre yumuşak dokuların tanı ve tedavisini kapsamaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji biliminin ilgi alanına; travma, enfeksiyon hastalıkları, nörovasküler yaralanma, nöromüsküler ve metabolik kemik ve kıkırdak hastalıkları, doğumsal anomaliler, iyi ve kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavi yöntemleri girer. Neredeyse boyundan ayak tırnak ucuna kadar her yaş grubundan oldukça geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir bilim dalı olduğu için zaman içerisinde birçok alt branş oluşma ihtiyacı doğmuştur. Bunlar arasında “Ortopedik travma”, “Spor yaralanmaları ve Artroskopik cerrahi”, “Ayak ve ayak bilek cerrahisi”, Artroplasti”, “El mikrocerrahi ve üst ekstremite cerrahisi”, “Omurga cerrahisi”, “Omuz ve dirsek cerrahisi”, “Ortopedik onkoloji”, “Pediatrik ortopedi” ve “Deformite ve ekstremite rekonstrüksiyonları” sayılabilir. “El mikrocerrahi ve üst ekstremite cerrahisi” resmileşmiş şimdilik tek yan dal uzmanlık eğitimidir.

 

27 Eylül 2022