Acil Tıp

Klinik Hakkında

  Genel Bilgiler

 Acil Tıp; tüm yaş gruplarındaki hastaların acil durumlarının önlenmesi, tanısı ve tedavisinin hızlı bir şekilde yapılması için gereken bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan bir tıp dalıdır.

 

 Temel görevi, öngörülemeyen veya beklenmeyen bir sağlık probleminde afet ya da yaralanma durumunda, hastayı etkin bir şekilde değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve daha ileri sakatlık ve ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır.

 

 Ana bilim dalı olarak amacımız hastane acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri düzeyde yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; hayatı tehdit eden acil durumlarda tüm resüssitatif müdahale ve girişimleri yapabilen; acil servisi yönetebilecek yetkinlikte bir acil tıp uzmanı yetişmesini sağlamaktır. Acil tıp uzmanlık eğitimi alan hekimlerin eğitimlerini ve gelişimini destekleyerek ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi yükseltmektir. 

 

 

  Tarihçemiz

 Dünyada acil tıbbın başlangıcı 1960’lara dayanmaktadır. Ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesi ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiş olup sonra yıllar içinde tüm dünyaya yayılmıştır. 1966 yılında Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin yayımladığı “Kazalarda Ölüm ve Sakatlıklar: Modern Toplumun İhmal Edilmiş Hastalığı” isimli yazı büyük bir ilgi görmüştür. Bu yazı da, Vietnam Savaşı’nda yaralanan bir askerin New York’ta vurulan bir sivilden daha çok yaşama şansı olduğundan bahsedilmekteydi. Bu yazı acil tıbbın önemini bir kez daha vurgulamış ve “Otoyol Güvenliği Yasası”nın düzenlenmesine neden olmuştur. Bu döneme kadar acil servisler, Acil servisle, personel ve ekipman bakımından yetersiz ve kontrolsüz birimlerdi. Bu dönem sonrasında acil servislere acil tıp disiplini getirilmeye başlanmıştır. İlk acil tıp anabilim dalı, Cincinnati Üniversitesinde 1970 yılında kuruldu. Avrupa Birliği ise 1993’te acil tıp uzmanlığını tanımıştır.

 

 Ülkemizde ilk kez “Acil Tıp Uzmanlığı” Bakanlar Kurulu’nun 12 Nisan 1993 tarihli kararı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmi Gazete’de 93/4270 karar sayısı ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenmiş ve “İlk ve Acil Yardım” adı ile bir ana dal kurulmuştur. Kuruluşunda 3 yıllık bir ana dal olarak tanımlanan “İlk ve Acil Yardım”, 24 ay ana dal 18 ay rotasyon şeklinde planlanmıştır. Aynı yıl Türkiye’de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nde olmak üzere iki tane İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı kurulmuştur. Bu Anabilim Dalları 1994 yılında ilk asistanlarını alarak eğitime başlamışlardır.2002’de Acil Tıp Uzmanlarının aldığı ilk doçentlik unvanından sonra kısa sürede Türkiye’deki hemen tüm üniversitelerde Acil Tıp Anabilim Dalları kurularak uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise 2006 yılında ilk defa Acil Tıp Klinikleri kurularak uzmanlık eğitimi başlatılmıştır.

 

 15 Nisan 2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de ve 6639 karar sayısı ile “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” adında Türkiye’nin yalnızca sağlık alanında eğitim veren ilk devlet üniversitesi kurulmuştur. Kuruluş Kanununda belirtilen Sağlık Bilimleri Üniversitesine, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin afiliye edilmesiyle uzmanlık eğitimi Acil Tıp Anabilim Dalları tarafından devam ettirilmektedir. 

 

27 Eylül 2022