Dahiliye (İç Hastalıkları)

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

Avrupa iç hastalıkları federasyonu iç hastalıklarını “multisistem sorunlu hastaların yönetiminde tek adres” olarak göstermiştir. Multisistemik hastalığı olan hastalarda, içinde barındırdığı çok sayıda yan dal uzmanlık branşı ile koordine, multidisipliner bir yaklaşımla süreci yönetmek iç hastalıkları uzmanı eğitim sürecinin bir parçasıdır. İç hastalıkları uzmanı çoklu kronik hastalığı olan hastalarda resmin bütününe bakarak diğer dahili ve cerrahi branşlar ile koordinasyonu yöneten bir orkestra şefi durumundadır.

 İç Hastalıkları, bir ya da daha fazla karmaşık, akut veya kronik hastalığa sahip erişkinlerin hem hastane hem de toplumdaki bakımından sorumlu olan ana tıbbi disiplin olarak görülür. Bu sebeple, ülkemizde sağlık hizmetlerinin büyük bir bölümü İç Hastalıkları uzmanlarınca yürütülmektedir. Kronik hastalıkların kişilerde çoklu sayıda olması, yaşam süresinin giderek uzaması resmin bütününü görerek hastaların süreçlerini yöneten iç hastalıkları uzmanlarına ihtiyacı giderek arttırmaktadır.

 Kliniğimiz, Genel dahiliye bünyesinde 20 yataklı servis olmak üzere toplamda 80 yatak, 17 yataklı dahiliye yoğun bakım ve 14 yataklı palyatif bakım kliniklerinin yanında Endokrinoloji (Eğitim kliniği), Nefroloji (Eğitim kliniği), Onkoloji, Hematoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji, Geriatri ve Alerji-immünoloji yan dalları ile birlikte bilgili ve donanımlı iç hastalıkları uzmanı yetiştiren çok yönlü ve kapsamlı bir klinik durumundadır. Kliniğimiz bünyesinde Ana binada “Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Merkezi”, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek binasında “Diyabet ve Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi” ve “Organ Nakil Merkezi”, KVC binasında “Aferez Merkezi” mevcuttur.

 Tarihçemiz

 İç Hastalıkları Eğitim Kliniği ilk olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Doç. Dr. Sedat DEMİR 'in 2006 yılında Klinik Şefi olarak atanmasıyla kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009 tarihinde, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasına ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Dal Hastanesi olmasına karar verilmesiyle diğer eğitim klinikleri ile birlikte İç Hastalıkları Eğitim Kliniği de Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir. Hastanemiz 28 Ağustos 2015 tarihinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Dal Hastanesi ile birleşerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır. Kliniğimiz, 14 Eylül 2015 tarihinde ise, yapılan protokol sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olmuş ve eğitim kliniğimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına, 30.06.2020 tarihinde SBU Bursa Tıp Fakültesinin kurulmasıyla SBU Bursa Tıp Fakültesi dekanlığına bağlanarak hizmet vermeye devam etmektedir

27 Eylül 2022