Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

 Enfeksiyon Hastalıkları; SARS CoV-2 pandemisinde olduğu gibi tüm dünyanın deneyimlediği, tarih boyunca insanlığa yön vermiş, kitleler halinde ölümlere neden olmuş hatta savaşlarda kazananı belirlemiş önemli hastalıklardır. Bir zamanlar önemli yer tutan enfeksiyonlar daha sonraları önemsiz hale gelebilmekte veya tamamen ortadan kaybolabilmektedir. Buna karşılık daha önce hiç bilinmeyen bir enfeksiyon hastalığı tüm dünyayı kasıp kavurmaktadır. Veba, grip, cüzzam, sıtma, tüberküloz, kolera, tifüs vb enfeksiyonlar milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yakın tarihimizde ise MERS CoV, Ebola virüsü, Kırım Kongo Kanamalı ateşi ve HIV enfeksiyonları dikkate değere diğer enfeksiyonlar olarak göze çarpmaktadır.

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi alan öğrencilere; klasik enfeksiyonlar ile yeni tanımlanan ve/veya güncel enfeksiyonların tanısının yanında, akılcı antimikrobiyal tedavi ve yönetimi, koruyucu hekimlik, profilaksi uygulamaları, biyoterörizm, salgınlar ve salgın yönetimi, klinik ve laboratuvarın birlikte kullanımı, hastane enfeksiyonlarına yaklaşım konularında da bilgiler verilmektedir.

 Amacımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan program dahilinde; enfeksiyon hastalıklarına tanı koyan, patogenezini bilen, tanıya yönelik yöntem ve standartları uygulayan, konsültasyon hizmeti ile diğer alanlara tıbbi destek sağlayan, toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrol süreçlerini yöneten, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak enfeksiyonlara bağlı oluşan halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, klinik ve deneysel araştırmalara, bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılan nitelikli hekimler yetiştirmektir.

 Hasta haklarına, etik değerlere, deontolojiye saygı gösteren, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile liderlik edebilen, öğrendiklerini insanlarımızın yararına sunabilen, bilgiye ulaşabilen, kullanan, paylaşan, yöneten ve değerlendiren, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilen uzmanlık öğrencilerimiz; yakın disiplinler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere ve kurslara etkin katılıp, multidisipliner çalışmalarda ve enfeksiyon kontrol komitelerinde aktif olarak yer alırlar. 

 Tarihçemiz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği ülkemizde kurulmuş ilk uzmanlık dallarındandır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanı tarihsel süreçlerde farklı isimler ile anılmıştır. 1928 yılında Bakteriyoloji; sonrasında Bakteriyoloji ve İntani Hastalıklar, İntan Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve 1983 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adını almıştır. Tarihsel süreç incelediğinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde emraz-ı intaniye adı ile kliniklerin olduğu, bu alanda kitaplar (emraz-ı intaniye ve tufeyliye) yazıldığı görülmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, COVID pandemisinde olduğu gibi salgın yönetimi uzmanlık alanımızın önemli bir bileşenidir.

 Anabilim Dalımızda, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Komisyonu “EHKM Çekirdek Müfredatı”na paralel olarak, “EHKM alanındaki temel bilgilere sahip, laboratuvar ve klinik girişim becerilerini kazanmış, etkin iletişim kurabilen, bilgiye erişim ve sunum becerilerini kazanmış, etik kuralları benimsemiş EHKM uzmanı” yetiştirme ilkesine dayalı eğitim hedeflenmektedır

27 Eylül 2022