Toplantı takvimi
04 Ocak 2024

S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi

Toplantı takvimi


Bildirim dönemi[1]

 

Planlı Toplantı Tarihi

Planlı Toplantı Tarihi

10.01.2024

10.07.2024

24.01.2024

24.07.2024

07.02.2024

07.08.2024

21.02.2024

21.08.2024

06.03.2024

04.09.2024

20.03.2024

18.09.2024

03.04.2024

03.10.2024

17.04.2024

17.10.2024

01.05.2024

31.10.2024

15.05.2024

13.11.2024

29.05.2024

27.11.2024

12.06.2024

11.12.2024

26.06.2024

25.12.2024

 

 

                          

                          
[1]Rapor yılın ilk ayından başlayarak üç aylık dönemlerde hazırlanmalıdır.