Koruyucu Sağlık Hizmetleri
18 Ocak 2023

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce teşhis edip tedavinin hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri tehlikenin kendisine karşı bir mücadele şeklidir. Tehlikenin önlenmesi, temelde birey ve toplum güvenliğine bir katkıyı ifade etmektedir. Bu birinci aşamadaki işlevler gerçekleşmezse insan sağlığının kaybı, can kaybı, üretim ve verim kaybı, yaşamın anlamının yitirilmesi, ekonomik kayıp vb meydana gelebilir.

Hastanemizde Uygulanan Koruyucu Sağlık Hizmetleri:

1- Hastalıkların erken tanı ve tedavisi

2- Anne sütü ve emzirmeye yönelik eğitim

3- Bağışıklama (Aşı)

4- Yeterli ve dengeli beslenme

5- Kişisel hijyen eğitimi

6- Sigara bıraktırma polikliniği

7- İlaçla koruma

8- Aile planlaması

9- Sağlık eğitimi