Aile Hekimliği

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

Dünya Aile Hekimleri Birliği WONCA’nın tanımına göre aile hekimliği, kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır.

 Aile hekimliğinin altı çekirdek yeterlik içinde tanımlanan 12 temel özelliği vardır. Bu çekirdek yeterlikler ve temel özellikler yandaki WONCA Ağacı olarak isimlendirilen görselde sunulmuştur.

 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği Kliniği 2013 yılında tam zamanlı asistan eğitimine başlamıştır. SAHU olarak bilinen yarı zamanlı asistan eğitimlerine ise 2015 yılından bugüne devam edilmektedir. Halen kliniğimizden mezun olan 46 aile hekimliği uzmanımız Türkiye genelinde hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye’de ilklerden olan Bağlaraltı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2015 yılından bugüne hem asistan eğitimine katkı vermekte ve hem de aile hekimliği hizmeti sunmaktadır. Uzmanlık öğrencileri eğitimlerinin toplam 18 ayında İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Acil Tıp, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji ve seçmeli rotasyon (Nöroloji / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Genel Cerrahi dallarından birinde 1 ay süre ile.) yapmaktadırlar. Asistan öğrenci eğitimlerinin kalan kısmı (18 ay) eğitim aile sağlığı merkezlerinde devam etmektedir.

 Aile Hekimliği kliniğimiz öncelikli olarak birinci basamak araştırmaları planlamakta ve elde edilen verilerden ulusal ve uluslararası birçok yayınla alanında öncü bir rol üstlenmektedir. Temel araştırma konularımız: sağlık okuryazarlığı, kronik hastalıklar, anne ve çocuk sağlığı, koruyucu hekimlik ve yaşlı sağlığı olarak sıralanabilir. Kliniğimiz akademisyen ve uzman hekimlerinin 2021 yılında kurdukları European Health Literacy Journal ve European Journal of Human Health dergilerimiz İngilizce olarak yayınlanmakta ve önemli sayıda uluslararası okuyucuya ulaşmaktadır. Kliniğimiz, uzmanlık öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kongrelere aktif katılımlarını desteklemektedir.

 

27 Eylül 2022