Beyin ve Sinir Cerrahisi

Klinik Hakkında

   Genel Bilgiler

 2002 yılında SSK bünyesinde hastalarımıza hizmet vermeye başlayan hastanemiz, 2005 yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile Devlet Hastanesi, 30 Aralık 2009 tarihinden itibaren ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescillenmiştir. Hastanemiz, bünyesinde Eğitim Kliniklerinin de kurulması ile sağlık hizmetlerinin yanında uzmanlık öğrencisi yetiştirme misyonunu da üstlenmiştir. Bu bağlamda Prof. Dr. Yusuf Tüzün hocamızın eğitim sorumlusu olarak hastanemiz bünyesine katılmasıyla Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde de uzmanlık eğitimi başlamıştır ve ilk mezunlarını vermek üzeredir.

 

 Hastanemiz Nöroşirürji Kliniği olarak şu anki mevcut haliyle 2 profesör (Yusuf Tüzün, Melih Çekinmez), 1 doçent (Mehmet Ali Ekici), 1 doktor öğretim üyesi (Rıfat Akdağ), 5 uzman doktor (Uğur Soylu, Ali Kırdök, Adnan Yalçın Demirci, Elif Başaran Gündoğdu, Ahmet Karaoğlu), 7 asistan doktor (Seyhan Seki, Mesut Çelik, Selahattin Biçer, Jason Ömer Holtzclaw, Abdullah Ertaş, Muhammet Bayat, Serdar Bayram) ile hizmet vermektedir.

 

 

 

  Tarihçemiz

 Yirminci yüzyılın ilk çeyreği dünyada Nöroşirürji’nin bağımsız bir uzmanlık dalı olarak geliştiği yıllardır. Ülkemizde de 1940 ve 50’li yıllar Türk Nöroşirürji’sinin kuruluş yılları, 1960’lı yıllar ise Türkiye’de Nöroşirürji’nin kişiliğini kazandığı ve gelişme momentumunun başladığı yıllar olmuştur.

 

 Ülkemizde Beyin Cerrahisi alanındaki gelişmelerde özellikle İstanbul’daki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi 1940’lardan bu yana başı çekmekte iken daha sonraları İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesi’nde de Nöroşirürji uygulamaları başlamıştır. Ankara’ da ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara Numune Hastanesi önemi rol oynamıştır. Yine İzmir’ de de Ege Ünversitesi Tıp Fakültesi’nde 1973 yılında bağımsız Nöroşirürji kliniği kurulmuştur.

 

 Türkiye’de Nöroşirürji’nin kurulmasına öncülük eden değerli hekimler öncelikle Paris başta olmak üzere Avrupa ve A.B.D’ ne gidip eğitim alarak yurda döndüklerinde kendileri bu alanda asistan yetiştirerek ülkemizde Nöroşirürji’nin kurulması ve geliştirilmesi için katkıda bulunmuşlardır. Dünya ve Türk Nöroşirürji’sinin gelişiminde önemli katkıları olan Prof. Dr. M.Gazi YAŞARGİL ''Yüzyılın Beyin Cerrahı'' ünvanını almış olup Mikronöroşirürji’nin kuruluşunda ve gelişiminde öncü rol oynamıştır ve halen Nöroşirürji olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 


27 Eylül 2022