Hipnoz
07 Ocak 2022

 Hipnoz


 

Hipnoz:
 Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran işlemdir.

Etki alanları: Cerrahi işlemlerde preoperatif ameliyat korkusunu yenme. Ansiyete ve ağrı ile baş etme. Postoperatif ağrı, bulantı, kusma ve anksiyete ile baş etme. İntraoperatif ağrı ve anksiyeteyi azaltma. Tüm tanısal ve girişimsel işlemler sırasında, acil tıpta kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında. İnfertilite tedavisi, kadın hastalıkları, gebelik ve doğum sürecinde. Obezite, yeme bozuklukları ve sigara bırakmada, alkol bağımlılık tedavisi. Depresyonda (Psikiyatri Uzmanı tarafından), anksiyete ve stres bozukluğunda. Organik olmayan uyku bozuklukları. Fonksiyonel barsak bozuklukları. Akut ve kronik ağrı. Atopik dermatit, seboreik dermatit, ürtiker gibi organik olmayan kaşıntılarda, bağışıklık siteminin güçlendirilmesinde. Diş hekimliğinde; Fobilerde, ağrı giderme, anestezi, diş gıcırdatma, tedaviye ve protezlere uyumu arttırmada.