Ozon Uygulamaları
07 Ocak 2022

 Ozon Uygulamaları


 

Ozon Uygulaması: Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının kullanıldığı uygulama yöntemidir.

Ünitelerde etki alanları: Eklem, tendon ve ligaman yaralanmaları. Vertebra ve disk patolojilerine bağlı yansıyan ağrı. Myofasial ağrı ve fibromiyalji. İlgili uzman tarafından yönlendirilmiş diyabetik yaralar. Gingivit ve peridontitis.

Uygulama merkezlerinde etki alanları: Nöropatik ağrı. Vertebral disk patolojileri. Enfekte diyabetik yaralar. Revaskülarizasyon şansı olmayan kritik iskemili ekstremite yaralanmaları.