Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Birim Hakkında

                                                                  sosyal hizmet1.jpg


TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar                           
 • Engelli Hastalar                                                                                 
 • Sağlık Güvencesiz Hastalar                                                                   
 • Yoksul Hastalar                                                                                 
 • Aile İçi Şiddette Maruz Kalmış Hastalar                                             
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar       
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar                                                               
 • İnsan ticareti mağduru hastalar                                               
 • Acil Servise İntihar Nedeni ile başvuran hastalar
 • Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar
 • Kronik Bakım hastaları
 • Psiko-Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan hastalar
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar
 • Sağlık Tedbiri uygulanan hastalar
 • Yabancı uyruklu hastalar
 • İl dışından gelen hastalar
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar  

BAŞVURU SÜRECİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine başvuru süreci;

 • İlgili branş doktorunun konsültasyon istemi,
 • Servis sorumlu hemşirelerinin ve diğer sağlık personellerinin birime bildirmesi,
 • Düzenli yapılan servis ziyaretlerinde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastanın görülmesi,
 • Hastanın doğrudan birime başvurması ile başlar.

12 Ekim 2022