Yeni Uzmanımız Dr. Cengizhan KESKİ Acil Tıp Kliniğimizden
25 Temmuz 2023

   
   Acil Tıp Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Cengizhan KESKİ, 24 Temmuz 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Acil Tıp Uzmanı oldu. Dr Cengizhan KESKİ’nin uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Halil KAYA,  SBÜ Bursa Şehir SUAM Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Suna ERAYBAR ATMACA, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan AY, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Melih YÜKSEL ve Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Umut OCAK yer aldılar.

   Tez konusu “Acil Servise Başvuran ST Elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastalarda Bazı Risk Skorlama Sistemlerinin Prognoz Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması” olan Dr. Cengizhan KESKİ Hastanemizde Uzmanlığını alan 366. Asistanımız oldu. 

 • img250701.jpg
 • img250704.jpg
 • img250703.jpg
 • img250702.jpg
 • img25070112.jpg
 • img250709.jpg
 • img2507010.jpg
 • img250708.jpg
 • img250707.jpg
 • img250706.jpg
 • img250705.jpg
 • img25070111.jpg