Yeni Uzmanlarımız Dr. Mehmet ÖZKANLI ve Dr. Ünal Kaan KILIÇ Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden
10 Temmuz 2023


  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Mehmet ÖZKANLI 10 Temmuz 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Mehmet ÖZKANLI’ nın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nefise Nazlı YENİGÜL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Tayfur ÇİFT, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Mustafa Burak AKSELİM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.
  Tez konusu  “Termde Vajinal Doğum için Hospitalize Edilen Hastalarda Plazmada Insulin - Like Growth Factor Binding Protein-1’in Vajinal Doğumu Öngörmede Etkisinin Araştırılması, Ultrasonografik Veriler ve BISHOP Skoru ile Karşılaştırılması” olan. Mehmet ÖZKANLI Hastanemizde Uzmanlığını alan 355. Asistanımız oldu.

  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ünal Kaan KILIÇ 10 Temmuz 2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Ünal Kaan KILIÇ’ ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nefise Nazlı YENİGÜL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Tayfur ÇİFT, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Mustafa Burak AKSELİM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.
Tez konusu  “Kliniğimizde Postpartum Dissemine İntravasküler Koagülasyon Tanısı Konulan Hastaların Dissemine İntravasküler Koagülasyon Skoruna Göre Sınıflandırılması ve Klinik Sonuçları” olan Ünal Kaan KILIÇ Hastanemizde Uzmanlığını alan 356. Asistanımız oldu.

 • img01234.jpg
 • img01238.jpg
 • img0123.jpg
 • img01235.jpg
 • img01236.jpg
 • img012315.jpg
 • img012312.jpg
 • img012314.jpg
 • img012311.jpg
 • img01237.jpg
 • img01239.jpg
 • img012313.jpg
 • img012310.jpg