Yeni Uzmanlarımız Dr. Nevbahar ANLAĞAN ve Dr. Emine Sevilay ÇİFTÇİ Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden
10 Mart 2023


   Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Nevbahar ANLAĞAN 10/03/2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Nevbahar ANLAĞAN‘ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Gülten ÖZGEN, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniği Doç. Dr. Tayfur ÇİFT, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

  Tez konusu “Angiopoietin-like Protein 8 (ANGPLT-8)/Betatrophin ve Dislipideminin Hiperemezis Gravidarum Şiddetini Belirlemedeki Rolü”olan Nevbahar ANLAĞAN Hastanemizde Uzmanlığını alan 335. Asistanımız oldu. 

   

  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Emine Sevilay ÇİFTÇİ 10/03/2023 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Emine Sevilay ÇİFTÇİ’ nin uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Gülten ÖZGEN, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniği Doç. Dr. Tayfur ÇİFT, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

  Tez konusu “Sezeryan Operasyonunda Tubal Sterilizasyon İçin Uygulanan Farklı Cerrahi İşlem Tiplerinin, Erken Postoperatif Dönemde Over Rezervine Etkisi” olan. Emine Sevilay ÇİFTÇİ Hastanemizde Uzmanlığını alan 336. Asistanımız oldu. 

  • IMG-20230310-WA0005.jpg
  • IMG-20230310-WA0004.jpg
  • IMG-20230310-WA0002.jpg
  • IMG-20230310-WA0001.jpg
  • IMG-20230310-WA0006.jpg
  • IMG-20230310-WA0003.jpg