1 Ekim “Uluslararası Yaşlılar Günü”
05 Ekim 2022

   Bin dokuz yüz seksen iki yılında Dünya Yaşlanma Asamblesi tarafından kabul edilen ve o yıl BM Genel Kurulu tarafından onaylanan Viyana Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı sonrasında 14 Aralık 1990'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1 Ekim'i Uluslararası Yaşlılar Günü olarak belirlendi. Yaşlı nüfus her yıl giderek artmaktadır. İleri yaşta enfeksiyonlar morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Yaşlı hastalarda immünosenesens (immün yaşlanma), eşlik eden kronik hastalıklar ve yaşa bağlı organ fonksiyonlarındaki değişiklikler gibi çeşitli faktörler enfeksiyonların sıklığını ve şiddetini etkilemektedir. Kronik hastalıkları olan yaşlı yetişkinler, yaygın enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Son olarak yaşanan COVID-19 pandemisinde en çok etkilenen gruplar içerisinde yer alan yaşlılar bize bir kez daha yaşlı hastalarda enfeksiyon yönetiminin önemini göstermiştir. Hastanemizde stand açılarak, aşılar hakkında bilgilendirme yapılmıştır
                                                                                       
                                                                                                                                                 Prof .Dr Levent Özdemir
                                                                                                                                               Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.
                                                                                                                                                              Başhekimi


  • 1ekim dunya yaslilar gunu K.jpeg
  • 1ekim dunya yaslilar gunu.jpeg