Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi bünyesinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk klinikleri hizmet vermektedir.
 
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk olarak Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi olarak 2002 yılında SSK bünyesinde hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemiz 2005 yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması ile Devlet Hastanesi, 30 Aralık 2009 tarihinden itibaren ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescillenmiştir. Hastanemiz bünyesinde Eğitim Kliniklerinin de kurulması ile sağlık hizmetlerinin yanında öğrenci yetiştirme misyonunu da üstlenmiştir. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında 03.06.2010 tarihinde çocuk hastalıkları üzerine hizmet vermeye başlamış olup çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir Bursa Bölgesini ve ülkemizin dört bir yanından gelen hastalara çocuk sağlığı hizmetlerini her branşta sunan hastanemiz, halen 211 yatakla hizmet vermeye devam eden bir eğitim araştırma hastanesidir.
 
Anabilim dalımızda doğumdan 18 yaşa kadar tüm çocukların ayaktan ve yatarak teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz başta çocuk sağlığı ve hastalıkları temel konularında olmak üzere yeni doğan, yoğun bakım, çocuk endokrinoloji, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk hematoloji ve onkoloji, çocuk nefroloji, çocuk kardiyoloji, çocuk alerji ve immünoloji, çocuk enfeksiyon, çocuk metabolizma, çocuk acil bölümlerini içeren yan dal alanlarında uzmanlık eğitim yönetmeliğine uygun olarak eğitim almaktadırlar.
 
SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bünyesinde Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Alerji, Çocuk İmmünoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Tıbbi Genetik, Çocuk Onkoloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Hematoloji, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Prematüre, Yenidoğan, Çocuk Metabolizma Hastalıkları poliklinikleri hizmet vermektedir.
 
Çocuk yoğun bakım ünitemizde, yoğun bakım ihtiyaç duyan, 1 ay-18 yaş arasında olan tüm çocuk hastalara gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır.
Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde; otuz yatak kapasitesi ile hizmet verilmekte olup, 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesidir. Yıllık ortalama Yoğun Bakım ünitemizde 1000 hasta, polikliniğimizde yaklaşık 1500 hasta izlenmektedir.
 
Anabilim dalımızın tüm bölümlerinde ayaktan ve yatarak tedavi edilen hastalarımızın tanı ve tedavileri ulusal ve uluslararası standartlara uygun, yeniliklere açık, güncel ve standart olarak sürdürülmektedir.
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2 profesör,2 doçent ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1 profesör, 1doçent; hem genel pediatri hem de yan dal alanlarında hizmet vermektedir.
 
Donanımlı akademik kadromuz ile kaliteli, yenilikçi, bilimsel ve etkin eğitimimizi sürdürüp mesleğini en iyi icra edebilen, dürüst, etik ilkelere bağlı, yenilikleri takip eden, araştırmacı ve katılımcı iyi hekimler yetiştirmek en büyük hedefimizdir

27 Eylül 2022