Psikiyatri (Ruh ve Sinir Hastalıkları)

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları), insanın duygu, düşünce ve davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşan bir tıp dalıdır. İlgilendiği alana göre; çocuk ve ergen, erişkin, yaşlılık psikiyatrisi, adli psikiyatri, konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi, psikofarmakoloji, psikoterapi gibi alt dalları vardır. Üniversitemiz bünyesinde Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ne bağlı Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binamızda 4 psikiyatri eğitim kliniği ile hizmet vermektedir. Anabilim dalı olarak hedefimiz; genel tıp nosyonu ile birlikte çağdaş bilimsel perspektife sahip, kültürel ve tarihi ögeleri çağdaş yaklaşımlarla bütünleştiren, güncel gelişmeleri takip eden ve klinik pratiğinde uygulayabilen, etik ve deontolojik değerlere bağlı, insanı ve mesleğini seven psikiyatri hekimleri yetiştirmektir. Anabilim dalımız, bölgemizdeki en yoğun hasta potansiyeli, klinik becerileri uygulama imkanları ve özellikli birimleriyle psikiyatri eğitiminde yüksek standartları karşılamayı hedeflemektedir. Psikiyatri uzmanlık eğitim süresi 4 yıl olup, bunun 4 ayı çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, 3 ayı ise nöroloji kliniğindeki rotasyonlardan oluşmaktadır.
 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalımız Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Yıldırım Yerleşkesi ve Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binası’nda poliklinik hizmeti vermektedir. Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binamızdaki yataklı servislerimiz, psikiyatri klinikleri ve AMATEM klinikleri olmak üzere 164 yatak kapasitesine sahiptir. AMATEM, ÇEMATEM, Psikiyatri yataklı servis, genel psikiyatri poliklinikleri, özellikli poliklinikler, EKT Ünitesi ve TRSM Hizmetleri ile ruh sağlığı alanında güncel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.

 


Tarihçemiz

 

Psikiyatri tarihi insanlık tarihi ile başlar. Geçmişten günümüze kadar olan dönemde ruhsal bozukluğu olan bireye çok çeşitli yaklaşımlar sergilenmiştir. İlk çağda hastalıkların doğaüstü güçlere bağlandığı, animistik düşüncenin egemen olduğu görülmüştür. İlk defa Hipokrat (M.Ö. 460-370) beyne işaret ederek "histeri, melankoli" gibi terimler kullanmış ve epilepsi, mani, paranoya, psikoz tanımlarını yapmıştır. Daha sonra Fransız ve Alman ruh hekimleri; Esquirol, Bernheim, Morel, Charcot, Piere Janet, Kraepelin, Breuer, Freud, Bleuler, Jung, Adler gibi birçokları çağdaş psikiyatrinin kurucusu oldular. Psikofarmakolojinin gelişip ilaçla tedavinin yaygınlaşması, DSM ve ICD gibi tanı sistemleriyle ortak psikiyatri dilinin oluşması, nörobilim ve genetikteki gelişmeler, psikiyatri hizmetlerinin toplum içine yayılması (büyük akıl hastanelerinin kapatılması) son 50-60 yılda psikiyatriye büyük sıçratmalar yaşatmıştır. Avrupa ortaçağı yaşarken Türk-İslam toplumlarında ruhsal hastalıklara karşı insancıl bir yaklaşım mevcuttu, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu’da açılan şifahaneler zamanının en iyi bakım veren kurumlarıydı. Türk psikiyatrisinin kurucusu olarak bilinen Prof.Dr.Mazhar Osman tarafından Toptaşı Bimarhanesi’nin 1927’de Bakırköy’e taşınması ile birlikte, Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Türk psikiyatrisine hizmet eden ülkemizin en eski ve köklü psikiyatri kurumu olmuştur.
 
Hastanemiz ilk olarak 2002 yılında Bursa Şevket Yılmaz SSK Hastanesi olarak psikiyatri poliklinik hizmetlerine başlamış olup, 30 Aralık 2009 tarihinden itibaren ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sağlık hizmetlerinin yanında uzmanlık öğrencisi yetiştirme misyonunu da üstlenmiştir. 2012 yılında hastanemiz bünyesinde 27 yatak kapasiteli ilk psikiyatri yataklı servisi kurulmuştur. Temmuz 2014’ten itibaren Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binası’nın hizmete girmesi ile birlikte psikiyatri yataklı servis kapasitesi arttırılarak, psikiyatri poliklinik hizmetlerinin yanında AMATEM, ÇEMATEM, TRSM ve özellikli birim polikliniklerinde ruh sağlığı hizmetleri sunumu genişletilmiştir. 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünda Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 5.Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi’ne bağlı Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) çatısı altında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na bağlı akademik kadro oluşturulmuştur. 30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30. Maddesi’ gereğince Sağlık Bilimeleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi kurulmuştur. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalımızda 1 profesör doktor, 2 doçent doktor ve 1 doktor öğretim üyesi kadrosunda toplam 4 akademik personelimiz bulunmaktadır

27 Eylül 2022