Terapötik Aferez Merkezi
20 Eylül 2022

 Terapotik Aferez Merkezi

 

  Aferez kelimesi ‘ayırmak’  ve Terapötik ise ‘tedavi edici’ anlamına gelir. Tedavi etmek amacıyla tam kanın uzaklaştırılması,

 çeşitli bileşenlere ayrılması, bir veya daha fazla bileşeninin toplanmasını ya da değiştirilmesini içeren pek çok sayıdaki işlemden söz etmek için kullanılır.

 Aferez merkezimizde Terapötik Aferez işlemleri ile beraber Bağışçı Aferez işlemleri yapılmaktadır.

 

Aferez işlemi, aferez cihazları ile yapılmaktadır.

 Genel olarak;

 

1. Vücuttan kan bir iğne veya kateter yardımı ile aferez (Kan ayrıştırma) cihazına çekilir,

 

2. Bu esnada kanın pıhtılaşmaması için antikoagulan (Kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar ile karıştırılır,

 

3. Kandan ayrıştırılmak istenen kısım veya hücre cihaz tarafından ayrıştırılır ve bir torbaya aktarılır.

 

4.Kan ayrıştırıcı cihaz içindeki kanın geri kalan kısmı ya kateter aracılığı ile ya da  ikinci bir damar yolundan hastaya /bağışçıya yeniden verilir.

 

 

5. Cihazlarda kullanılan setler her hastaya/bağışçıya özel olarak açılır, sterildir ve bir kez kullanıldıktan sonra imha edilir.

 Aferez işlemleri ortalama 1- 6 saat kadar sürebilmektedir.

 

Aferez işleminin yapılmasına, endikasyonu belirleyen klinik/servis doktoru ve aferez sorumlu doktoru birlikte karar verir.

 

Aferez merkezimize ilgili bölümler tarafından hasta ve bağışçılar yönlendirilmektedir. Konsülte edilen hasta ve bağışçıların  muayene, damar yolu kontrolü yapılarak işlemler planlanmaktadır.

 

Aferez işlemleri esnasında gelişebilecek komplikasyonlar açısından hasta/bağışçı, aferez hemşiresi tarafından yakın takibi sağlanmaktadır. Aferez  işlemi planlanan hasta/bağışcının  aç olmaması tercih edilir.

 

 

Terapötik Aferez Merkezi, KVC Binası Zemin  katında yer almaktadır.

 Hastanemizin, tüm  servis ve yoğun bakımlarına hizmet veren Aferez Merkezimiz, 24 saat sürekli hizmet vermektedir.

 Hastanemiz  Hematoloji Kliniğine bağlı olarak çalışmaktadır.

 

Aferez Merkezimizde,

 Terapötik Plazmaferez, Tromboferez, Lökoforez, Lipid Aferezi, Eritrosit Exchange ve Donör Granülosit Aferezi işlemleri yapılmaktadır.

 Solid Organ Transplantasyonları sonrasında görülen Graft Versus Host Hastalığı için Fotoferez Tedavisi de Aferez Merkezimizce yürütülmektedir.

 Ulusal kemik iliği bankası olan TÜRKÖK gönüllü vericilerinin kök hücre toplama işlemleri uygulanmaktadır.

 

 

Terapötik plazmaferez, Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP), Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS), soğuk tip otoimmün hemolitik anemi, hipervizkozite,

 hiperbilurubinemi gibi hematolojik hastalıklarda, ayrıca organ nakli sonrasında doku reddi tedavisinde/önlenmesinde; kresentrik glomerülonefrit,

 good pasture sendromu gibi nefrolojik hastalıkların tedavisinde; Guillian Barre sendromu, Multiple  Skleroz, Myastenia Gravis gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde;

 bazı intoksikasyon ve zehirlenmelerde, pandemi döneminde bazı COVİD-19 vakalarında uygulanan, pek çok branş ve klinik için hayati öneme sahip bir tedavi yöntemidir.

 

 

Lökoforez, Hiperlökositoz tespit edilen Akut Lösemi vakalarında,

Tromboferez işlemi ise yüksek trombosit sayısı ile birlikte klinik komplikasyonlar ile prezente olan ya da pre-operatif trombosit sayısını azaltma amaçlı Myeloproliferatif Hastalıklarda uygulanmaktdır.

 Eritrosit Exchange,sıklıkla Orak Hücreli Anemi'deki tedavi seçeneklerinden birisidir. Lipid Aferezi ise ailesel hiperlipidemi vakalarında uygulanmaktadır.

 

Erişkin ve Çocuk Terapötik Aferez Merkezi, Terapötik Aferez Hasta Kabul ve Muayene Odası ve  bölüme bağlı ünitelerdir.Aferez merkezimiz Bursa Şehir Hastane ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi servis ve yağun bakım ünitelerine

2/24 hizmet vermektedir.

 

  Terapötik Aferez Hasta Kabul ve Muayene odasında, Lipid aferezi ve Fotoferez kararı alınan hastaların, işlem öncesi ve sonrası ayaktan takip ve tedavileri yapılmaktadır.