Yeni Uzmanımız Dr. Oğuz ÇETİN Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimiz'den
13 Eylül 2022

 Dr. Oguz CETIN4.jpeg

     
   Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Oğuz ÇETİN, 12 Eylül 2022 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu. Dr. Oğuz ÇETİN’ in, uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Alpaslan ÖZTÜRK, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Doç. Dr. Yavuz AKALIN, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Doç. Dr. Nazan ÇEVİK, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Meliha KASAPOĞLU AKSOY ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet GAMLI yer aldılar.

   Tez konusu “Total Kalça Protezi Planlanan Hastalarda Spinopelvik Hareketin Erken Dönem Kalça İnsitabilitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi” olan Dr. Oğuz ÇETİN, Hastanemizde Uzmanlığını alan. 331.Asistanımız oldu.  

 
  • Dr. Oguz CETIN K.jpeg
  • Dr. Oguz CETIN1.jpeg
  • Dr. Oguz CETIN2.jpeg
  • Dr. Oguz CETIN3.jpeg
  • Dr. Oguz CETIN4.jpeg