Yeni Uzmanlarımız Dr. Emel SOYASLAN ve Dr. Koray TAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimiz'den
05 Eylül 2022

1.jpeg


      Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Emel SOYASLAN 05.09.2022 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu. Dr. Emel SOYASLAN ‘ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet GAMLI, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU, Bursa Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Prof. Dr. Abdulkadir İSKENDER, Genel Cerrahi Kliniği Prof. Dr. İsmayil YILMAZ ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Halil Erkan SAYAN yer aldılar.

Tez konusu “Yoğun Bakımdaki Sepsis Hastalarında İnterlökin 37 ve 38 Düzeylerinin Prognoz ile İlişkisi” olan Dr. Emel SOYASLAN, Hastanemizde Uzmanlığını alan 330. Asistanımız oldu.

      Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Koray TAN 05.09.2022 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu. Dr. Koray TAN’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet GAMLI, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU, Bursa Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Prof. Dr. Abdulkadir İSKENDER, Genel Cerrahi Kliniği Prof. Dr. İsmayil YILMAZ ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Halil Erkan SAYAN yer aldılar.

Tez konusu “Majör Cerrahilerde İntraoperatif Geleneksel Sıvı Yönetimi ile Nabız Basınç Değişimine Dayalı Sıvı Yönetiminin Karşılaştırılması” olan Dr. Koray TAN, Hastanemizde Uzmanlığını alan 329. Asistanımız oldu.

 
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 7.jpeg
  • 6.jpeg
  • 8.jpeg
  • 9.jpeg
  • 10.jpeg