Yeni Uzmanımız Dr. Sadık Ahmet SÜNBÜL Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizden
25 Ağustos 2022

1.jpeg
 

     Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Sadık Ahmet SÜNBÜL, 25 Ağustos 2022 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oldu. Dr. Sadık Ahmet SÜNBÜL’ün uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Ahmet Fatih ÖZYAZICIOĞLU, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Mehmet Tuğrul GÖNCÜ, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Doç. Dr. Yusuf ATA,  Kardiyoloji Kliniği Prof. Dr. Tahsin BOZAT ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Canan YILMAZ  yer aldılar.

       Tez konusu “Sindekan-1 ( CD 138 ) Molekülünün Serum Konsantrasyonu İle İzole Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Mortalite Ve Morbidite İlişkisinin Araştırılması” olan Dr. Sadık Ahmet SÜNBÜL Hastanemizde Uzmanlığını alan 325. Asistanımız oldu.

 
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 1.jpeg