Yeni Uzmanımız Dr. Mert ADALI Genel Cerrahi Kliniğimizden
16 Mayıs 2022

 dr. mert adali 3.jpeg

   
   Genel Cerrahi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Mert ADALI, 16 Mayıs 2022 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Dr. Mert ADALI’nın, uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak  Genel Cerrahi Kliniği ABD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif ÜSTÜNER, Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yurdakul Deniz FIRAT, Genel Cerrahi Kliniği Prof. Dr. İsmayil YILMAZ, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet GAMLI ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ yer aldılar.

   Tez konusu “İnce Barsak Obstrüksiyonlarında Klinik, Laboratuar ve Radyolojik Parametrelere Göre Cerrahi İhtiyacının Belirlenmesi” olan Dr. Mert ADALI, Hastanemizde Uzmanlığını alan 312. Asistanımız oldu. 

 
 
  • dr.mert adali K1.jpeg
  • dr.mert adali 5.jpeg
  • dr. mert adali K.jpeg
  • dr. mert adali 1.jpeg
  • dr. mert adali 2.jpeg
  • dr. mert adali 3.jpeg