Yeni Uzmanlarımız Dr. Hakim YEŞİLFİDAN ve Dr. Gökhan PINAR Aile Hekimliği Klinimizden
28 Şubat 2022

 dr hakim dr gokhan MT.jpeg

   
   Aile Hekimliği Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Hakim YEŞİLFİDAN ve Dr. Gökhan PINAR 28 Şubat 2022 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdikleri uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimliği Uzmanı oldular. Dr. Hakim YEŞİLFİDAN ve Dr. Gökhan PINAR’ın uzmanlık sınavlarında jüri üyesi olarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBU Haydarpaşa Numune SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ, SBU Haydarpaşa Numune SUAM / Aile Hekimliği Kliniği Doç. Dr. Emine Zeynep TUZCULAR VURAL, SBU Haydarpaşa Numune SUAM / Aile Hekimliği Doç. Dr. Akın DAYAN, SBU Haydarpaşa Numune SUAM / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Prof. Dr. Çağatay NUHOĞLU yer aldılar.
   
  
Tez konusu “Kadın Hükümlülerde HİV, Hepatit B, Hepatit C ve Tüberküloz Taşıyıcılığının Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkisinin İncelenmesi” olan Dr. Hakim YEŞİLFİDAN Hastanemizde Uzmanlığını alan 302. Asistanımız oldu. 
  Tez konusu “Yaşlı bireylerde ilaç kullanım uyumu ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi” olan Dr. Gökhan PINAR Hastanemizde Uzmanlığını alan 303. Asistanımız oldu.

 
  • dr hakim dr gokhan aile hek K.jpeg
  • dr hakim dr gokhan MT.jpeg
  • 1 (2).jpeg
  • 2.jpeg