HASTANEMİZDE KAMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ (KABEV)
03 Şubat 2022

 

HASTANEMİZDE KAMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ (KABEV)

Ülkemizin enerji ihtiyacı, gelişen ekonomiye bağlı olarak şehirleşme ve nüfus artışının da etkisi ile her geçen gün artmaktadır. Artan ihtiyacın paydaşlarına bakıldığında ülkemizde binalar enerji tüketiminde sanayiden sonra ikinci sırada gelmektedir.

KABEV Projesi’nin genel hedefi; kamunun sektöre öncülük ederek enerji tüketimini ve kamu kaynaklı cari açığın azaltılmasını sağlamak, diğer yandan enerji verimliliği çalışmaları için sektöre örnek olmasıdır.

KABEV Projesi, enerji tüketiminin azaltılması ile kamu bütçesinde tasarruf sağlamasının yanı sıra yaratacağı çevresel ve sosyal olumlu etkiler ile toplumun bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Hastanemizde Yapılması Planlanan İşlerin Özeti:

1- Sıcak Su Kazanlarının Değişimi: Proje kapsamında sıcak su kazanları ve ısıtma sistemindeki diğer ekipmanların da değişimi ile projenin yıllık kazancı yaklaşık 740 bin kwh’tır.

2- İklimlendirme: İklimlendirme sistemlerinin iyileştirilmesi ile %11 oranında tasarruf sağlanacaktır.

3- Verimsiz Armatürlerin LED Armatürler ile Değiştirilmesi: 5070 adet verimsiz armatürün LED armatür ile değişimi yapılacaktır. Verimli aydınlatma armatürleri ile yıllık kazanç 505 bin kwh olacaktır.

4- Bina Otomasyonu ve Enerji İzleme Sistemi: Hastanemizde kurulacak enerji izleme sistemi ile tüm panolar izlenebilecek ve enerji tüketimi takip edilebilecektir. Böylelikle gereksiz enerji kullanımlarına hemen müdahale edilebilecektir.

5- Yerinde Enerji Üretimi (Fotovoltaik Sistem / PV Panel Kurulumu): Ana bina ve kadın doğum ek binaya toplam 400 kW elektrik üretim kapasiteli fotovoltaik panel kurulacaktır. Bu sistem yılda 454.443,83 kwh elektrik enerjisi üretecektir.

6- Yenilenebilir Enerji: Yenilenebilir enerji üretimi ile %3 oranında tasarruf sağlanacaktır.

Bu Proje İle Birlikte:

- 9906 ağaç kurtarılacak.

- Güneş enerjisi sistemi ile yıllık 4,076 ton CO2 salınımı engellenecektir.

- İyileştirmeler sonrası elektrik tüketiminin %8’i güneş enerjisi ile karşılanacaktır.

- Enerjinin %22,4’ü verimli kullanılacaktır.

- Yaklaşık 12 adet futbol sahası büyüklüğünde alanda düzenlemeler yapılacaktır.

- Doğalgaz tüketiminden elde edilecek tasarruf 205 adet evin doğalgaz tüketimi kadardır.
 
 • KABEV K.jpeg
 • KABEV1.jpeg
 • KABEV2.jpeg
 • KABEV3.jpeg
 • KABEV9.jpeg
 • KABEV6.jpeg
 • KABEV5.jpeg
 • KABEV7.jpeg
 • KABEV8.jpeg
 • KABEV son1.jpeg
 • KABEVson.jpeg