İLERİ EVRE KANSERLERDE KARIN İÇİ SICAK KEMOTERAPİ(HİPEK) VE SİTOREDÜKTİF CERRAHİ
28 Ocak 2022

 

İLERİ EVRE KANSERLERDE KARIN İÇİ SICAK KEMOTERAPİ(HİPEK) VE SİTOREDÜKTİF CERRAHİ

Hastanemizde ameliyat edilemez denilen seçilmiş ileri evre kanserlerde Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr.Mehmet Akıf Üstüner tarafından sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Hastalar öncelikli olarak gastroenteroloji cerrahisi, genel cerrahi, medikal onkoloji ve radyoloji doktorlarından oluşan multidisipliner konsey tarafından değerlendirilip uygun olan hastalara sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulanmaktadır.Son olarak 17 haftalık gebe iken kolon(kalın bağırsak) kanserine yakalanmış ve karın içerisinde nüks nedeniyle 3 kez ameliyat geçirmiş , kemoterapi görmüş 33 yaşında kadın hastamızda; tekrar kanser saptanması   üzerine bu tedavi uygulanmıştır. Hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiş ve onkoloji konseyimiz tarafından takibi devam etmektedir.

SİTOREDÜKTİF CERRAHİ ve SICAK KEMOTERAPİ(HİPEK) NEDİR,NASIL BAŞLAMIŞTIR?

Karın içerisinde gözle görülen tüm kanser alanlarının çıkartılması işlemi sitoredüktif cerrahi olarak adlandırılır. Uygun hastalarda belli miktarda kemoterapi ilacının özel bir alet yardımıyla ısıtılarak belirli bir süre karın içerisine uygulanması işlemine HİPEK(Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy,İngilizce isminin kısaltılması) adı verilir.

Daha önce karın zarına yayılmış kanserler ‘’ameliyat edilemez’’ kabul edilip medikal onkolojiye yönlendirilirdi. Bu hastalara son evre kanser hastası gözüyle bakılır ve ortalama 6 ay ömür biçilirdi. 1980’lerden itibaren ilk önce S.Sprat ve daha sonra bu işin otorü kabul edilen  Amerikalı cerrah Sugarbaker,karın zarına ve diğer organlara yayılmış kanserlerde tümörlü dokuları ve karın zarını çıkartarak,karın içerisine ısıtılmış kemoterapi verdi.Sugarbaker ‘’Cerrahın görmediği şey hastayı öldürür’’diyerek bütün kanserli dokularının çıkartılmasının tek başına yeterli olmadığını,gözle görülmeyen karın zarındaki mikroskobik odakların sıcak kemoterapiyle etkisiz hale getirilebileceğini gösterdi. Bu çalışmalardan yüz güldürücü sonuçların çıkınca,hastaların sağkalımı arttı. Dünyada ve ülkemizde uygulanmaya başlandı.

SICAK KEMOTERAPİ(HİPEK) KİMLERE UYGULANIR?

HİPEK tedavisi ileri evre kanserleri tedavi etmek için,kanserde oluşan karın içi asiti azaltmak için yada kanser karın zarına yayılmadan önce önleyici tedavi olarak kullanılır. Uygun hastalarda birçok kanser türüne uygulanmaktadır. İlk tanı konulduğunda yada tekrarlayan mezotelyoma gibi karın zarı kanserlerinde,kalın barsak-rektum kanserlerinde, apendiks kanserlerinde, yumurtalık kanserlerinde ve bazı mide kanserlerinde sıcak kemoterapi uygulanmaktadır.

HER İLERİ EVRE KANSER HASTASINA SICAK KEMOTERAPİ UYGULANIR MI?

Sıcak kemoterapi uygun hasta ve hastalıkta uygulanır. Hastalar hem ameliyat öncesinde onkoloji konseyinde hem de ameliyat sırasında değerlendirmeye tabi tutulur. Uluslararası belirlenmiş ölçeklere ,skorlama sistemlerine göre hasta değerlendirilir ve ona göre uygun hastalara sıcak kemoterapi uygulanır.

SICAK KEMOTERAPİ(HIPEK) NASIL UYGULANIR?

Cerrahi sonrası özel kemoterapi ilaçları,özel bir alet yardımıyla 42-43 dereceye kadar ısıtılarak,karın içerisine yaklaşık 60-120 dakika arasında uygulanır. Ameliyat 8-10 saat kadar sürebilmektedir.

SADECE SICAK KEMOTERAPİ YETERLİ MI?

Burada asıl önemli olan yapılan cerrahidir. Geride gözle görülen tümör bırakmadan yapılan cerrahi işin temelini oluşturur. Cerrahiye sıcak kemoterapi eklendıği zaman geride kalan mikroskobik odaklar da temizlenir.

SICAK KEMOTERAPİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Karın zarının kanlanması azdır,kan ile karın zarı arasında bir bariyer bulunur;dolayısıyla damardan verilen  kemoterapi karın zarındaki tümörlerde sınırlı etkiye sahiptir. Sıcak kemoterapi uygulamasında kemoterapi ilacı daha yüksek konsantrasyonda verilir. Kemoterapi ilacının ısıtılması ,kanser hücrelerine olan etkiyi artırır. Isıtılmış kemoterapi , mikroskobik odaklara direkt etki eder. Yapılan çalışmalarda tümörün cinsi ve yerine göre değişmekle birlikte hastanın yaşam süresini 2 yada 3 kat artırabilmektedir.

SICAK KEMOTERAPİ’DEN SONRA KLASİK KEMOTERAPİ TEDAVİSİ UYGULANIR MI?

Hastanın kişisel özelliklerine, tümörün durumuna göre ameliyattan sonra da kemoterapi uygulanabilmektedir.

SICAK KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Günümüz itibariyle kanserle savaşımızda sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi elimizdeki son silahdır. Büyük organ rezeksiyonları, karın içi zarının çıkartılması,kemoterapi ajan verilmesi ,anestezi süresinin uzunluğu zaten görece düşkün olan hasta için risk oluşturmaktadır. İşlemden sonra kanama, enfeksiyon, barsaklara atılan dikişlerin ayrılması, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi durumlarla karşılaşılabilir.

  • kolorektal hipek (1).jpeg
  • kolorektal hipek (2).jpeg