Osteopati
07 Ocak 2022

 Osteopati


 

Osteopati:
Eklemler, kaslar, bağ dokusu ve omurgayı içeren kas-iskelet sistemini güçlendirmesine yardımcı olan total vücut salığına odaklanan ve hastalıklarda kas-iskelet sistemi etkinliği üzerinde duran invazif olmayan uygulamadır.

Ünitelerde etki alanları: Omurga ve kas-iskelet sistemi hareket ve fonksiyon bozuklukları. Omurga ve kemik eklem sisteminin akut ve kronik ağrı sendromları. Omurga disk kaymaları. İskialji, brakiyal nevralji, siyatalji, diskopatik ağrılar. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları. Postural kusurlar. Ayaktan ameliyat sonrası rehabilitasyon. Kaza sonrası ağrı sendromları. Spastisite, serebral palsi gibi nöromüsküler problemler. Çocuklarda koordinasyon ve psikomotor fonksiyon bozuklukları. Kronik nörolojik hastalıklarda(Alzheimer hastalığı ve Multiple Skleroz) destekleyici maçlı. Uyku bozuklukları. Sindirim, üriner, ürogenital, solunum ve dolaşım sistemleri fomksiyonel bozuklukları.

Uygulama merkezlerinde etki alanları: Vissero-somatik fonksiyon bozukluklarına bağlı rahatsızlıklar. Hamile kadınlarda ağrı sendromları. Hormonal denge bozukluklarında destekleyici amaçlı.