Müzikterapi
07 Ocak 2022

 Müzikterapi


 

Müzikterapi: Müzik terapisi konusunda eğitimli profesyonel tarafından, müziğin ve müzik uygulamalarının, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada klinik ve kanıta dayalı kullanıldığı uygulamadır.

Etki alanları: Anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları. Sosyal fobiler.