Larva Uygulaması
07 Ocak 2022

 Larva Uygulaması
 


Larva Uygulaması: Lucilia (Phaenicia) sericata steril larvalarının kronik yaralarda biyodebridman amaçlı kullanılması suretiyle yapılan uygulamadır.

Ünitelerde etki alanları: Diyabetik ayak ülseri, venöz staz ülserleri.

Uygulama merkezlerinde etki alanları: Diyabete bağlı olmayan nöropatik ayak ülserleri, bası ülserleri. Travmatik iyileşmeyen yaralar. Arteriyal/iskemik ülserler, postoperatif yaralar, osteomyelit, nekrotizan fasilit.