Yeni Uzmanımız Dr. Turgut MİNOŞ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniğimizden
11 Kasım 2021

 drtmMÜ.jpeg


    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Turgut MİNOŞ 11 Kasım 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Turgut MİNOŞ’un uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Prof. Dr. Betül ORHANER, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Özlem KARA, Çocuk Cerrahisi Kliniği Prof. Dr. Mete KAYA ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzm. Dr. Muharrem BOSTANCI  yer aldılar.

    Tez konusu “Bursa İlinde Yaşayan Beta Talasemi Hastalarının ve Taşıyıcılarının Genetik Mutasyon Analizi” olan Dr. Turgut MİNOŞ Hastanemizde Uzmanlığını alan 291. Asistanımız oldu

 
 
  • drtm1.jpeg
  • drtm2.jpeg
  • drtm3.jpeg
  • drtm mu.jpeg