Yeni Uzmanımız Dr. Ayşe SÜNBÜL Kardiyoloji Kliniğimizden
16 Eylül 2021

 AyseSunbulUzmanlik(G).jpeg

           Kardiyoloji Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Ayşe SÜNBÜL, 16 Eylül 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kardiyoloji Uzmanı oldu. Dr. Ayşe SÜNBÜL’ün uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kardiyoloji Kliniği Prof. Dr. Tahsin BOZAT, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Fahriye VATANSEVER AĞCA, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Selçuk KANAT, Göğüs Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Gülgün ÇETİNTAŞ AFŞAR ve İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Nizameddin KOCA  yer aldılar.

           Tez konusu “Koroner Anjiyografi veya Elektif Perkütan Koroner Girişim Yapılan Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda İntravenöz Demir Tedavisinin Kontrast Madde Nefropatisi Gelişimi Üzerine Etkisi” olan Dr. Ayşe SÜNBÜL Hastanemizde Uzmanlığını alan 284. Asistanımız oldu.

 
  • AyseSunbulUzmanlik (2).jpeg
  • AyseSunbulUzmanlik (1).jpeg