Yeni Uzmanımız Dr. Merve ŞİŞECİOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden
15 Eylül 2021

 MerveSiseciogluUzmanlik.jpeg

              Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Merve ŞİŞECİOĞLU 15 Eylül 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Merve ŞİŞECİOĞLU’un uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ , Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Nefise Nazlı YENİGÜL, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr.Gürhan GÜNEY, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

              Tez konusu 16-24 Hafta Arası Gebeliklerde Uteroservikal Açı Ölçümünün Obstetrik Sonuçlara Etkisi” olan. Merve ŞİŞECİOĞLU Hastanemizde Uzmanlığını alan 283. Asistanımız oldu. 

 
  • KDUzmanlik01.jpeg
  • MerveSiseciogluUzmanlik.jpeg
  • KDUzmanlik02.jpeg