Yeni Uzmanımız Dr. Emine AYTEMİZ Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden
15 Eylül 2021

 EmineAytemizUzmanlik.jpeg

              Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Emine AYTEMİZ 15 Eylül 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Emine AYTEMİZ’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Nefise Nazlı YENİGÜL, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Gürhan GÜNEY, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

              Tez konusu  Miad Gebelerde Servikal Olgunlaşma ve Doğum İndüksiyonu Amacıyla Dinoproston (PGE2) Vajinal Ovül Kulanımının Doğumun 3. Evre Süresi ve Postpartum Kanama Miktarı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi” olan. Emine AYTEMİZ Hastanemizde Uzmanlığını alan 282. Asistanımız oldu.

 
  • KDUzmanlik01.jpeg
  • EmineAytemizUzmanlik.jpeg
  • KDUzmanlik02.jpeg