Yeni Uzmanımız Dr. Aksel ÖZDEMİR Acil Tıp Kliniğimizden
08 Eylül 2021

 AkselOzdemirUzmanlik(G).jpeg

            Acil Tıp Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Aksel ÖZDEMİR, 8 Eylül 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Acil Tıp Uzmanı oldu. Dr. Aksel ÖZDEMİR’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Halil KAYA,  Acil Tıp Kliniği Prof. Dr. Mehtap BULUT, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan AY, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Melih YÜKSEL ve Kardiyoloji Kliniği Başasistanı Uzm. Dr. Barış ŞENSOY yer aldılar.

            Tez konusu “COVİD-19 Pnömonisi Olan Olgularda Kan Üre Azotu/Albümin Oranının Klinik Seyirle İlişkisinin İncelenmesi” olan Dr. Aksel ÖZDEMİR Hastanemizde Uzmanlığını alan 279. Asistanımız oldu.

 

 
  • AkselOzdemirUzmanlik (1).jpeg
  • AkselOzdemirUzmanlik (2).jpeg
  • AkselOzdemirUzmanlik (3).jpeg