Yeni Uzmanımız Dr. Erkan KARATAŞ Aile Hekimliği Kliniğimizden
19 Mayıs 2021

 ErkanKaratasUzmanlik(G).png

Aile Hekimliği Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Erkan KARATAŞ, 18 Mayıs 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Dr. Erkan KARATAŞ’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Hakan DEMİRCİ, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Metin GÜÇLÜ Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT, Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği ABD Prof. Dr. Yeşim UNCU, Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği ABD Prof. Dr. Alis ÖZÇAKIR

Tez konusu “Proton Pompa İnhibitörü Kullanan Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Yaşlı Hastalarda İnsülin Seviyesi ile Bilişsel Fonksiyonlar Arasındaki İlişki” olan Dr. Erkan KARATAŞ Hastanemizde Uzmanlığını alan 270. Asistanımız oldu. 

 
  • 18MayisUzmanlik01.jpeg
  • 18MayisUzmanlik02.jpeg
  • ErkanKaratasUzmanlik02.jpeg