Yeni Uzmanımız Dr. Bişar SEZGİN Acil Tıp Kliniğimizden
18 Mayıs 2021

 BisarSezginUzmanlik(G).jpeg

           Acil Tıp Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Bişar SEZGİN, 17 Mayıs 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Acil Tıp Uzmanı oldu. Dr. Bişar SEZGİN’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehtap BULUT,  Acil Tıp Kliniği Prof. Dr. Halil KAYA, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan AY, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Melih YÜKSEL ve İç Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Nizameddin KOCA yer aldılar.

           Tez konusu “Acil servise başvuran COVİD-19 pnömoni hastalarında D-Dimer/Lenfosit oranı ile CURB-65'in prognoz tayininde etkinliğinin karşılaştırılması” olan Dr. Bişar SEZGİN Hastanemizde Uzmanlığını alan 268. Asistanımız oldu.

 
  • BisarSezginUzmanlik (1).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (2).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (3).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (4).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (5).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (6).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (7).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (8).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (9).jpeg
  • BisarSezginUzmanlik (10).jpeg