Yeni Uzmanımız ( Dr. Merve IŞIK ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden
07 Mayıs 2021

 MerveIsikUzmanlik(G).jpeg

                Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Merve IŞIK 07 Mayıs 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Merve IŞIK’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ ÇAKMAK, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Tayfur ÇİFT, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Nefise Nazlı YENİGÜL, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

                Tez konusu  “SGA fetüslerde 3. Trimester splenik arter doppler ölçümü ve serebroplasental oranın doğum sonu kangazı parametreleri ve neonatal sonuçlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi” olan. Merve IŞIK Hastanemizde Uzmanlığını alan 267. Asistanımız oldu.

 

 
  • MerveIsikUzmanlik (1).jpeg
  • 7MayisUzmanlik (1).jpeg
  • 7MayisUzmanlik (2).jpeg
  • 7MayisUzmanlik (3).jpeg
  • 7MayisUzmanlik (4).jpeg
  • MerveIsikUzmanlik (2).jpeg
  • MerveIsikUzmanlik (3).jpeg
  • MerveIsikUzmanlik (4).jpeg
  • MerveIsikUzmanlik (5).jpeg