Yeni Uzmanımız ( Dr. Yeliz ACAR SABIR ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden
07 Mayıs 2021

 YelizAcarSabirUzmanlik(G).jpeg

                Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Yeliz ACAR SABIR 07 Mayıs 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Dr. Yeliz ACAR SABIR’ ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Burcu DİNÇGEZ ÇAKMAK, Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doç. Dr. Tayfur ÇİFT, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Nefise Nazlı YENİGÜ ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Derya KARASU yer aldılar.

                Tez konusu  “Servikal Premalign Lezyonların Derecesi ile  Serum Albümin, Fibrinojen, Ferritin ve Prokalsitonin Düzeylerinin İlişkisinin Belirlenmesi” olan. Dr. Yeliz ACAR SABIR Hastanemizde Uzmanlığını alan 266. Asistanımız oldu.

 
 • YelizAcarSabirUzmanlik (4).jpeg
 • 7MayisUzmanlik (1).jpeg
 • 7MayisUzmanlik (2).jpeg
 • 7MayisUzmanlik (3).jpeg
 • 7MayisUzmanlik (4).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (1).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (2).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (3).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (5).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (6).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (7).jpeg
 • YelizAcarSabirUzmanlik (8).jpeg