Yeni Uzmanımız Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizden ( Dr. Mesut ÇELİK )
07 Nisan 2021

MesutCelikUzmanlik.jpeg 


              Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Mesut ÇELİK, 07 Nisan 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı oldu. Dr. Mesut ÇELİK in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf TÜZÜN, Adana Şehir SUAM Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği  Prof. Dr. Melih ÇEKİNMEZ, Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Prof. Dr. Mehmet Ali EKİCİ, Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necdet Deniz TİHAN ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet GAMLI yer aldılar.

              Tez konusu “Multifidus Adalelerinin Rekürren Disk Hernisi Gelişimindeki Rolünün Araştırılması” olan Dr. Mesut ÇELİK, Hastanemizde Uzmanlığını alan 259. Asistanımız oldu.

 
  • 7NisanUzmanlik01.jpeg
  • 7NisanUzmanlik02.jpeg
  • MesutCelikUzmanlik.jpeg