Yeni Uzmanımız Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizden ( Dr. Selahattin BİÇER )
07 Nisan 2021

 SelahattinBicerUzmanlik.jpeg


               Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Selahattin BİÇER, 07 Nisan 2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı oldu. Dr. Selahattin BİÇER’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf TÜZÜN, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Prof. Dr. Mehmet Ali EKİCİ, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Rifat AKDAĞ, Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği Doç. Dr. Necdet Deniz TİHAN  ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Prof. Dr. Mehmet GAMLI yer aldılar.

               Tez konusu “ Serebral Anevrizma Cerahisi Öncesinde Anevrizma Morfolojisinin Ve Kullanılacak Klipsin Belirlenmesinde 3D Bilgisayarlı Tomografinin Rolü Ve Postoperatif 3D DSA İle Kapanma Oranlarının Gösterilmesi” olan Dr. Selahattin BİÇER, Hastanemizde Uzmanlığını alan 258. Asistanımız oldu.

 
  • 7NisanUzmanlik01.jpeg
  • 7NisanUzmanlik02.jpeg
  • SelahattinBicerUzmanlik.jpeg