Yeni Uzmanımız Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizden ( Dr. Hikmet ŞAHİN )
07 Nisan 2021

 HikmetSahinUzmanlik(G).jpeg

            Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Hikmet ŞAHİN, 10.03.2021 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu. Dr. Hikmet ŞAHİN’in, uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Alpaslan ÖZTÜRK, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Prof. Dr. Mehmet ERDEM, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Başasistanı Op. Dr. Yavuz AKALIN, Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehtap BULUT ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet GAMLI yer aldılar.

            Tez konusu “Sıçanlarda Tek ve Tekrarlanan Dozlarda Subakromial Kortikosteroid Enjeksiyonlarının Yaralanmış Rotator Manşet ve Osteotendinöz Bileşke Üzerine Etkisi: Biyomekanik ve Histolojik Değerlendirme” olan Dr. Hikmet ŞAHİN, Hastanemizde Uzmanlığını alan 249. Asistanımız oldu. Dr. Hikmet ŞAHİN’i sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • HikmetSOzgurAUzmanlik (1).jpeg
  • HikmetSOzgurAUzmanlik (2).jpeg
  • HikmetSOzgurAUzmanlik (3).jpeg
  • HikmetSOzgurAUzmanlik (4).jpeg
  • HikmetSOzgurAUzmanlik (5).jpeg
  • HikmetSahinUzmanlik (1).jpeg
  • HikmetSahinUzmanlik (2).jpeg