Yeni Uzmanımız Acil Tıp Kliniğimizden (Dr. Neşe Gül KARABAŞ)
07 Nisan 2021

 NeseGulKarabasUzmanlik01.JPG


              Acil Tıp Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Neşe GÜL KARABAŞ, 24 Aralık 2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Acil Tıp Uzmanı oldu. Dr. Neşe Gül KARABAŞ’ın uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehtap BULUT,  Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Halil KAYA, Acil Tıp Kliniği Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan AY, Acil Tıp Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Melih Yüksel ve İç Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Nizameddin KOCA yer aldılar.

              Tez konusu “Acil Servise Başvuran Pulmoner Emboli Tanılı Hastalarda WBC/MPV Oranının WELLS Skoru ile Karşılaştırılması” olan Dr. Neşe GÜL KARABAŞ Hastanemizde Uzmanlığını alan 242. Asistanımız oldu. Dr. Neşe GÜL KARABAŞ’ı sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.
 

 
  • NeseGulKarabasUzmanlik01.JPG
  • NeseGulKarabasUzmanlik02.JPG
  • NeseGulKarabasUzmanlik03.JPG
  • NeseGulKarabasUzmanlik04.JPG