Yeni Uzmanımız Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizden (Dr. Tufan OKUMUŞ)
07 Nisan 2021

 TufanOkumusUzmanlik(G).jpeg
 

                Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Tufan OKUMUŞ, 17 Eylül 2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oldu. Tufan OKUMUŞ’un uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Tamer TÜRK, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Doç. Dr. Arif GÜCÜ, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Doç. Dr. Mustafa ALDEMİR, Kardiyoloji Kliniği Doç. Dr. Fahriye VATANSEVER  AĞCA ve Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necdet Deniz TİHAN yer aldılar.

                Tez konusu “İzole Koraner Arter Bypass Greft Yapılan Hastalarda Preoperatif Statin Kullanımının Ventriküler Fibrilasyon sıklığı ve C-Reaktif Protein Seviyesi Üzerine Etkileri ” olan Dr. Tufan OKUMUŞ Hastanemizde Uzmanlığını alan 235. Asistanımız oldu. Dr. Tufan OKUMUŞ’a sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.'' diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • TufanOkumusUzmanlik(1).jpeg
  • TufanOkumusUzmanlik(2).jpeg