Yeni Uzmanımız Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizden
07 Nisan 2021

 
 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Umut Kamber ÖYLEVİ 11 Eylül 2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu. Dr. Umut Kamber ÖYLEVİ'nin uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet GAMLI, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Doç. Dr. Korgün ÖKMEN, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uzm. Dr. Canan YILMAZ, Kardiyoloji Kliniği Prof. Dr. Tahsin BOZAT, İç Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Nizameddin KOCA yer aldılar.

Tez konusu “Lomber Diskopati Operasyonlarında Minimal Akım Anestezi Uygulamasının Serebral Oksijenizasyon Üzerine Etkisi” olan Dr. Umut Kamber ÖYLEVİ, Hastanemizde Uzmanlığını alan 232. Asistanımız oldu. Dr. Umut Kamber ÖYLEVİ'ye sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.'' diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • UmutKamberOyleviUzmanlik01.JPG
  • UmutKamberOyleviUzmanlik02.JPG