Yeni Uzmanımız Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizden
07 Nisan 2021

 IlkerOzbenUzmanlik(G).jpeg


 

              Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. İlker ÖZBEN 31.08.2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. İlker ÖZBEN’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim TAYMUR, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Sinay ÖNEN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Prof. Dr. Cengiz AKKAYA ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Prof. Dr. Ayşe Pınar VURAL yer aldılar.

              Tez konusu “İlk kez major depresif bozukluk tanısı alan hastalarda selektif serotonin gerialım inhibitör tedavisinin fonksiyonel olmayan tutumlar ve ruminasyonlar üzerine etkisi” olan Dr. İlker ÖZBEN Hastanemizde Uzmanlığını alan 226. Asistanımız oldu. Dr. İlker ÖZBEN’i sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.'' diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • IlkerOzbenUzmanlik01.jpeg
  • IlkerOzbenUzmanlik02.jpeg