Yeni Uzmanımız Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizden (Dr. Özge Çetin)
07 Nisan 2021

 OzgeCetinUzmanlik(G).jpeg

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Özge ÇETİN 16.07.2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Özge ÇETİN’in uzmanlık sınavında jüri üyesi olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim TAYMUR, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Sinay ÖNEN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Prof. Dr. Cengiz AKKAYA ve Hastanemiz Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU PEKEL yer aldılar.

Tez konusu "Bipolar ve ilişkili bozukluklar tanılı hastalarda mizaç, yeme bozuklukları ve kognitif fonksiyonların incelenmesi" olan Dr. Özge ÇETİN Hastanemizde Uzmanlığını alan 216. Asistanımız oldu. Dr. Özge ÇETİN’e sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri; "Uzmanlığını alan her asistanımız bizlere ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Hastalarımızı sağlık hizmeti sunmak onları şifa ile evlerine yolcu etmek bizleri ne kadar mutlu etse de, hastalarımıza hizmet verecek yeni uzmanları kazandırmak da bizlere ayrı bir heyecan vermektedir. Hastanemizin asli görevlerinden olan eğitim görevini başarıyla yapmanın vermiş olduğu huzur ile yorgunluklarımızı unutmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız.''diyerek Hastanemizin yeni uzmanına bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dilediler.

 
  • OzgeCetinUzmanlik(G).jpeg
  • RuhSagligiVeHastaliklariUzmanlik0720.jpeg